Een stukje beluisteren?

Fietsie foetsie

Fietsie foetsie is mijn fietsie, ai waar is mijn fietsie
Zonder fietsie kan ‘k nie fiets nie, ach m’n fiets is foetsie.